Anvisningar och information för dig som ska ställa ut

Svenska Mässan | Gothia Towers

Nedan hittar du dokument kring byggnationsregler, brandföreskrifter, installationer & anslutningar, avfall, livsmedelshantering och säkerhet/hälsa/miljö.

Notera att vi tillämpar differentierad prissättning, vilket innebär att vi på beställningar inkomna senare än tre veckor före arrangemangets start gör ett pristillägg på 50%. Tänk även på att vi vid sena beställningar inte kan garantera att alla produkter finns tillgängliga. Gäller ej montercatering/lunchkuponger, transport och växter/butik.

 

Söker du information kring inflyttningstider och annat kopplat till din utställning? klicka här för att läsa mer

Har ni med er egen elutrustning som inte är jordad? Skriv ut och ta med detta dokument som skall signeras av oss efter okulär besiktning.

placering

El, vajer mm

beställning av

vajer

anläggningen

orienteringskarta

tabeller

längd och mått

Allmänna bestämmelser

Säkerhet

villkor för

försäkring

Utställarförsäkring

Skadeanmälan

Medhavd

elutrustning

Följande regler gäller